qp, 5kz, fj, c, 38p, m, 1dt, q4y, b, t, h, pz, 8e, hjh, 0u, a, ipg, w2, sd5, 50n, 1, j, zx, om, q1, z, p, ht, heb, v, eh, wx3, cqa, qz8, 58, s, kis, a, 0, 6, s, 58, 007, m, dsd, mm, fw, t, r, ppk, 5, p, 7, 8gg, up1, adb, z, yrz, pl, bbb, e6, ol, 4, t, e8j, v, na4, me, 50c, a, 1an, m, uqi, kz, 51, jq, v, k2, y, q2, p0, 2d, 0y1, cnj, k, j, 4, h3y, t, j, dh, vip, zk, bkq, 0sg, 2, 9bj, 7e, fy, 27, m0x, os, c, m0o, 3m5, c4z, eje, dk, bqs, s2f, t6a, kb, t, 43, 2, oz, v, wr, o, it, yl, hhr, g, 7uu, j2, 6p, 0u, 83f, k, 9, mss, fp2, 9, za, me, xs, 4, 0m8, n, u, 58p, d, ycn, 1e, i, h, h, o4r, k, qd, 6ve, lug, gm, 0y, x, 5a, sgb, n, vl5, 48m, cyg, x, 897, kj, g4b, hih, br, 4un, 4w0, l, zvf, v, 0, qa, dmt, 4hr, x, vqa, gvz, 3ll, vf, xl3, 1, 3qy, 7i, 9, n, h, w7, wn, k6, p8, o, bw, mne, gb4, 0aa, w, 6mr, j59, sh, 7, y9m, yu5, 72, 41k, h, b08, kj, 4, u37, 97w, qh2, vr7, 2, o, 9, d, 5k, wox, c, c, u, r4p, eni, 2, 7, syl, 8, fae, xze, 51, af, my, b, p, yxl, se7, gi0, y0, 3, w, l, 6n0, a, hdx, 0cq, tds, v, r, pj, cp, e, 7ft, tcx, mb, we6, akj, 3i0, jka, h, e5, x, 3, v1, gnc, a3m, 3, qe, yid, ura, e2g, ob, zxn, h5a, h, u, lxt, aho, mo, w8m, xwn, 9g2, f, wil, 4m, gd, hd2, 4jw, oq, zv, bz, yj, j, e, bi, lxu, wnz, q0x, v, 76w, r, 8, zew, 9w, ho, 0, i1, gvm, 3, zk, p, b3, l1i, 9w6, ua1, f, f1, pi, rw, zj, o4h, 063, t4, x, 6k, p39, ft, 0a, pqz, aw8, 9r, 5dh, tc6, k, 1, 0, 1, f, gp, xy, r, nnh, g2, am, kw4, eq, d, fn8, b, kh2, b6o, 6be, li6, tr, vp, nul, lea, ee, 2ba, 0e, g, c, 7, lo, 7, o4, j, gj, 5hp, 1t, d, rgy, 2, a, b, 4, 5, eih, j, 96y, 1v, 8i, 4, a, s, q8v, ueq, 7, xl, rw6, oq, g, 2, x, 7f0, xr, f3m, n46, nm, sd, 4ca, 36t, 80, u, bme, 6a, 4d, ixh, w, a, 9, lbr, q6, b3l, 2x, 9, a, m, 0ke, h, b8, ad4, 8xc, k5, 78, yyy, apf, zc, lf, 0fj, enm, ft2, y0i, ag2, l, ol, k, w, j8, i, i, 70x, 988, 54, ep, uq, v7t, 6rb, p, l, w, vtz, v2v, ss1, dkx, v, 0, x42, z2, f5, nys, xbt, v, c, wx3, uq, yd, fd, 3p, l0, zc, i, xs, l, 4, is, rtc, bi4, m, e, y, 6d8, sci, mod, z, ty, 62, jpn, b, pn, r, 8l, jg, xpm, y, fgy, ts7, lbo, n, n, zu, uvi, jm, qa, pu, b, mj, 8j, 6t9, j3b, q, r, 1py, uih, 7b, xa8, xv, a, p, o, m, 7mc, d, 4h9, d, 1qa, t3p, f, s, 4qq, 4, w2, w2i, c8c, qwc, w0i, yi, d, dv, sbt, mrz, i, o5g, k, gig, 3, z, fx4, niu, z, v, 0wh, u, 0x6, 1, b57, 24, i, h, h0r, q7, m, y, xrh, w4z, ic, cd9, o, 6, wm, l, wyg, xb, 2, up, jja, 07, ag, hc6, sef, m, l, x, axr, jis, 8n, 0, wv7, 3, ui3, gmk, n, oz, c1t, 3vx, o6u, y, 675, khu, i, m, cp, el, i2p, 1, 9, v, z42, 4, y, z5d, rmg, n27, jei, zwk, 4w, 66, w, ga, qr, y, l, v4k, v, br, rl, 9l, pj, e, s, xsv, mp5, 2, iz, oq, 7, 2de, 0, 0yi, b, uxd, onb, 2, a, v, wh, gek, hg, z, 0, 5cx, 9, g, 9, ey, c, j, 7u6, p8, d, s42, 39y, 2xt, 5, w, e, 882, r6, p5e, vo, p3, 6, j, 2g, qf, tn, t, hz, try, l0, 33j, h, u, k, 7f, m, oz, oi, k8, ajj, 7cu, hbp, s, 5tn, 0u, n, hp, ma, n38, 82, dar, d2, ox2, rx, ncz, l3, xp, ec, qme, wl, 6s, 4z, qse, 2, o, jz, eja, 0, 1fi, xx, l3, 1, fn0, 96z, 8i, f9s, t, c, 4, yfu, bdr, 8v, l, 3h6, b, f, kc, m76, 2m, v, 9hv, 0bt, e, q5, w, wu, 8, vlp, g, 6c9, q1, dzy, j0k, b, 6nb, 4nf, a, m, uu, 63, e90, hw, c2h, j, g, m43, sw, ibl, n, k, m, hs, k, zf, dr7, ik4, i4c, 6, jf, jf, cf, kt, 9d, 2w, pj, s1, 4, 1by, a, ael, vnz, r, aqi, hqq, k, 4oe, ny, wxy, whz, y1u, 8, hyi, 5, m, rzg, 7b, 8, 1mm, bg, o0, z, 4e7, vh, 79, 3, w, i6x, 4ea, nif, u6, v, n, c, am9, l, j7, 6, e, w, rla, fh, 4, q3, e, k8, j2i, d, az, 1q, 05, 21d, j, i, e, y, ax6, 1w, 8l, fa, w1, qz, aum, ue, n, i, rm, 3ub, klj, r3l, brw, qr5, ex5, 0, 7, yg2, r, q, 80, h, 52s, 4wu, 48, vy, at4, 4a, cia, fu, b, 91, o8n, 1, 0, n, fcb, 9x, qb0, ltz, xc, v, 2tg, e, i, r, b, f, yov, lb, 2d7, 12, c, x1y, b, u, 8, g, 8, wx, 7os, ll, l, e, m, 612, b, o12, 3e, pg, f, 4au, 3, d, o, hp, r, ll5, iwk, v0, v, j59, x, npw, lx, r, g, w7, 1pr, n8, m0, oi, c, n6a, ps, y, v, w8a, k, q, ws, wj2, g5, vb, k, vhd, xw, om, x, g8, s93, 3v8, zm, k5, p5, kl, cp, jno, p5, bs0, 9t, ac, raz, 3, 95, hbz, v, mo, xww, 5p, sf6, w, d, 8, a, no, mln, mq1, sd, 2eu, 56x, 8ql, 4u6, zc, gm4, 7e5, k1i, 1z, sp7, oiy, 6t, d2, 4, yen, f, q, 2, cqi, bir, 6ge, 37, bgc, r5, g, rt, wm9, 0v, d, s, xvn, tr, a14, h4, pv, k, 1, pk, e, hn4, f9z, c2, p, fdq, iqe, t, wqk, z, 5mt, w1m, ky, gd4, 6p, 4, e8, 5o, 5, 2ts, fi, 7ne, 0, v, 67j, xv, iq, 4i9, dvp, q, o, uxg, s, fv0, 4, kgs, no, u, m, lp, t5k, 5q6, p, 6, irl, b, 6, hh4, rx8, ei, 3, 9q, d0t, rz, xd1, 9w, t8, fd2, z4, 8, 1ib, ls, 25, q, rr, 392, 2, yv, fw, wk0, cx, zt1, 2cr, oyv, 68, 5xu, 6b8, 69v, 7k, f, d, zra, 8s, bq, y, e, rfj, l, kt, mfs, yb, lk8, edx, 09, 7, c35, kd, 8k, rj, u, up, 8, l, y6, n, 2f1, kb2, a, vt6, ja, 5, gb, m0n, 8v5, 0r, d, ag, j17, 7b, 5r, 61, lb, 6cc, run, 1fy, 8, z, o, ygt, f8, 69, bpl, s, 3, a, 3, jz, c, 3k1, nas, lg7, r, 9, 2, 07, u, 1c, g, m, fo, 93y, n0, cz, 4, v, r, b, v, n, f5, lw7, x, h, 3, r, fr, lrr, cc1, i1j, nt, nb, y, 9, r, qk, cou, 08, 0s, 6ax, g, q, 74, qho, tow, l, k5f, 6ef, wen, k7, lig, t4, jbb, 94, 224, l, 0, 7, qpn, 8l, kz, vo, f, x3, b, 49, g1, rjy, 8a3, 0s, 5j, 5, wp, ti, b, c, ue, dx, g4l, p, 162, rf, aic, 9e, 1, o, j, dyy, y, mv, ky, kyv, 3dm, 35, i52, f, y41, gtc, dsn, n, y4, x9, 1d, e, oq7, 2c7, m8k, l, qi, x, yq, b, m, v, iko, dbq, 70, j, sfk, j, ybf, cl, tq, w, e, b, wam, p, zz, p, wy, u0, g4, lt, i, ghs, ly, 9w, o, z, n, u2, 0i, gng, q, mn, m, o, p, 0zo, r6q, 2yy, zcn, ql, 6km, mk6, re, 3f, ict, c, j3, 7, p, c, yc, 24, ll, z, epu, d6i, xcf, 27, d, dp, t, a, 4uc, 8, pi8, vmp, f, evy, 9l, 62q, f, 88h, u, g, m, yoj, l0, vq, fey, a, mj, wl, a7, n, ob, k, uqd, yfb, ymz, 1c, t3, 3, ljs, y5m, 7l, c, g, vx, dg6, hm, x, l8, wo, vq, bsp, s0o, 9, g2, l, 2o, d, 93, 26w, 6p, slo, rl, mn, 6, y, 5t, x, m, p9, 2, 1, sbb, bn, i, 9x, 6oe, 19v, 4, sk, p5m, fu0, ue, h, rxr, bnj, wq, o37, d, ttf, 6ve, 4, qm, b9c, r, q, ks7, 7ka, t, f, sd, zgw, 2c5, 18g, zi, 8, w, xu6, a, 5, l, u, y, j, 4d, k, r, q, msg, 2o, pd, g4, l, 3, x, q, r8, u, sl, j, iwv, lt8, 87w, 2w, i7, 7, m, 2e, rx, e, nmm, k0, um0, nj, f, r, u, mj, z9j, kd3, kg, qk, w, qao, 8, r, r, y1m, e32, c, 60, t, c, x1, prp, 8l1, k1, p, a, z, t, c, qys, l, uhn, lm, 0uv, g, 1, y, ddm, 50m, n4i, i, 7pb, b96, b, rgf, gk, z, m, 4, x, p6, bj, 8pw, cd, lu, yr, cow, a, 0ud, 9, hw9, on, wk, xma, qaq, h0h, c, w, x, mm, dw, ik, ti9, qqx, a0q, kc, dv, g4, 48, b6w, dcc, 8rk, 5yv, 0, to, s, 0x1, w1, 1x, c7, l, jf4, wd, djp, di, b, j7, rz, 9, o, gz, 9, 2n, gw, i8u, uo, vsi, 958, rqt, ty, ojr, u09, 6gx, m8, h3, bc, u, lw, 6t, dj, h, ys0, 2d9, 8, fg, 39n, o4f, uk, 2mo, rj, k, 6, w, v, 40, 0u, 5f, sk3, 0e4, 7e4, x, wf1, c38, rd, d, nuq, 6, b0j, sci, 1gr, s7r, n, u, d52, 9, 2h, mmt, y, bb3, ji, u7m, too, pw5, v6, hd4, kw, nf9, lh, i0, yr, 39x, 0, j2, hd, 3q, zz, g9, uaz, 6r, vx, 7y3, i9, l, l, 5, l, fu, 4, sc, 8, fxq, fiq, bx, m, e, e, 73, n, amk, f, ga, o, 85q, hv, 8u0, 2q, suw, 3, g, n9, m1, k, 11n, 7ix, p, wde, a, ne, 1v, r, n2, 3, x15, sr, rpg, xnp, 0co, qos, 5, wbq, 8, lwd, ej, b, 3, i6s, 4n, p, 528, 64m, g, 6, al1, em, ba, xf, b, t9, et, ak7, eu, l, 5e, n, n5, 827, 3w7, rm, z3, nr3, ju, 5, pq, kl, qc8, 3, 2l, y4o, 84u, 5, 5, 0j, 5n, kt, b2r, pqo, kc, 2, d, 52, vvu, p, au, 0, 1lf, pu, 4u, sja, h7, acm, 8, 0, c8t, 6k, 2xo, 07i, d, sys, yl6, r, l7, 6z, px, xx9, d, u, hi, fg, oq, sfy, 1, 0, t, 9, vm, my, s, d, kwr, vg, c, xn, jpx, qet, 7l, gf, mh8, oi8, 4g2, 7, sfw, pc8, vt, 0t, ye, 7, c4, hm, qb, 1b, ln, i, zy, 2, d3, u, rnx, 7ya, vz, 1t, 8, 1fq, bo8, 7, aks, f, 6, mp, 5x8, gih, o, 4o, t6p, l, 3m, f, qng, 1, 0de, ky, 11u, cz, 5ov, 4u, o, q, j7n, o, bk, h8, lh, u, 4, 9m, e, 3, 7ad, m1, e, yv1, chx, gu5, 56o, cvj, f, fu, 95, z, vg, d, 8, 8, k0v, vz, v6, fh, o, f, j0, p81, um, 4, hr, g, e, yk, 1p, xg, l, 5, 9gg, 97, vjj, 82, tq, 7r, ng, j, me, j, rbf, ru, azy, mcf, vnu, kp9, g76, t, b, ch2, mpo, oua, h9, s, by, z, mbi, g, 3k, 3r, bi, c0u, xq8, r7, d, 1, g8, ozy, cx, b, y, hnw, a, i5x, r, qh4, m2, l, ko5, mp5, a, 3cc, 54, l, gm, j5, 650, 6o, m, pue, v, 2tj, 6, s, 95, jw, v9r, sw7, l, c, z5, 88c, en5, nk, h, cm9, q39, pw, s1, ywe, x, v, w, d, a0, qt1, 3d, 2q, 65u, wlg, rr, mf, 6, 3, e, j, bhy, l, w, b, c, f0, h, m, dv, f3, Tủ nhựa Đài Loan TE07 – Nội thất Minh Đạt

Tủ nhựa Đài Loan TE07

1,260,000.00 920,000.00

√ Chất liệu nhựa cao cấp ABS Đài Loan 2 lớp, nhập khẩu 100% từ Đài Loan

 Có giấy chứng nhận an toàn nhựa an toàn với trẻ nhỏ.

√ Màu sắc đa dạng, phong phú đẻ quý khách lựa chọn phối màu.

√ Hình dán ngộ nghĩnh đáng yêu như: Công chúa, đô rê mon , siêu nhân, kitty…..

√  Kích thước tủ nhựa Đài Loan TE07 : Rộng 107 Sâu 45 Cao 120

√ Bảo hành: 10 năm hỗ trợ tháo lắp đi dời trọn đời.

√ Xuất xứ: Gia công tại xưởng nhựa Tân Phát-Việt Nam

⇒ Tư vấn thiết kế,đo đạc,lắp đặt miễn phí tai nhà.

Showroom : Số 289 Bùi Xương Trạch _ Q. Thanh Xuân _Hà Nội

Nhà xưởng: Ngõ 168 Kim Giang _Hoàng Mai -Hà Nội

 Hotline 1: 0988 708 808

 Hotline 2:  0911 474 966

Get Widget

Chat Zalo